9 Rooms rented out in district / neighbourhood Schildersbuurt in Groningen

Living in the district / neighbourhood Schildersbuurt in Groningen

About the district / neighbourhood Schildersbuurt in Groningen

De Schildersbuurt is een buurt in de stad Groningen. De buurt ligt direct westelijk van de binnenstad. In het zuiden, westen en noorden wordt de Schildersbuurt afgebakend door respectievelijk het Hoendiep, de Friesestraatweg van Groningen en het Reitdiep. De buurt is een beschermd stadsgezicht. Het grootste deel van de huizen is in het begin van de twintigste eeuw gebouwd. De straten zijn bijna allemaal vernoemd naar bekende Groningse schilders, zoals Taco Mesdag, Herman Collenius en Jozef Israëls. De Kraneweg (oost-west) is de hoofdverkeersader van de wijk. Veel van de oude woningen in de Schildersbuurt zijn tegenwoordig studentenhuizen. Ook zijn er een aantal studentenvoorzieningen, waaronder het studentenpastoraat.